Aruanded

SedGOF projekti brošüür

bulletin_veeb.pdf

SedGOF projekti 1. vahearuanne

Koostatud on aasta 2014 töid ja tulemusi kokku võttev aruanne, milles esitatakse ettepanekud merepõhja seireks. Varasemaid andmeid ja uusi geofüüsikaliste uuringute tulemusi kasutades on välja selgitatud settimisalad, mis on sobilikud seirealadeks. Ettepanekud on tehtud seirejaamade asukohtade, proovide võtmise metoodika, seiratavate näitajate valiku ja seire sageduse kohta.

SedGoF vahearuanne 2014.pdf

SedGOF projekti 2. vahearuanne

Projekti lõpuks on koostatud hinnang vastavalt MSRDs kirjeldatud põhimõtetele Soome lahe merepõhja kasutamise ja merepõhjasetete moodustumise näitel. Hinnang on vajalik Eesti merestrateegia koostamiseks ja järgimiseks, et liikuda mereala hea keskkonnaseisundi säilitamise või saavutamise suunas.

SedGoF vahearuanne 2016.pdf

SedGof lõpparuanne

Lõpparuanne SedGof 2016.pdf

Lisad

Geokeemiliste analüüside tulemused

Lisa 1.pdf; põhjasetete proovivõtupunktid (üldandmed)
Lisa 2.pdf; põhjasetete analüüsitulemused (0–3 cm kiht)
Lisa 3.pdf; põhjasetete analüüsitulemused (3–6 cm kiht)
Lisa 4.pdf; kopaproovide analüüsitulemused (0–5 cm kiht)
Lisa 5.pdf; läbilõigete analüüsitulemused

Graafilised lisad

Lisa 6.pdf; faktilise materjali kaart
Lisa 7.pdf; varasem uuritus
Lisa 8.pdf; Pb-sisaldus Soome Lahe põhjasetetes
Lisa 9.pdf; Zn-sisaldus Soome Lahe põhjasetetes
Lisa 10.pdf; Mo-sisaldus Soome Lahe põhjasetetes
Lisa 11.pdf; Mn-sisaldus Soome Lahe põhjasetetes