Tulemused

 

Projekti raames tehtud kuus mereekspeditsiooni Soome Lahes TTÜ uurimislaevaga Salme ja kaks mereekspeditsiooni Tallinna lahes laevaga Drifter.

Soome_laht_skeem3

Uuringute käigus võeti intervallidena setteläbilõiked merepõhjast kuni 50 cm sügavuseni. Haardkopaga võeti proove merepõhja pealmisest kihist. Proovivõtukohtade määramiseks kasutati merepõhja geofüüsikalist kompleksset profileerimist erinevatel sagedusvahemikel.

Laboratooriumis määratakse proovidest:

  1. naftaproduktide ja fenoolide sisaldused
  2. makro- ja mikroelementide sisaldused
  3. merepõhja setete granulomeetriline analüüs
  4. toitainete sisaldus
  5. setete dateering
  6. polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)

 

01_Aegnast_p6hja_pool_prof036

1. Aegnast põhja pool laskub merepõhi sujuvalt Soome lahe keskosa suunas. Seismoakustilise profileerimise lint näitab, et kaasaegset settimist seal ei toimu ning varasemate setete pind on erodeeritud.

02_Aluskorra_kaljud_Jumindast_p6hjas_emp2reis005

2. Juminda poolsaarest umbes 15 kilomeetrit põhja pool paljanduvad Soome lahe põhjas kristalse aluskorra kaljud, nende vahel asuvates lohkudes on tihti näha pärastjääaegsete savide ja muda lasundeid. Selliseid kaljusid nimetatakse nende liustiku poolt lihvitud kuju tõttu ka oinapeadeks.

03_Oos_vaindloost_l6unas_emp2reis008

3. Vaindloo saarest lähtuvad lõuna suunas piklikud oosid, mille läbilõige on näha seismoakustilise profiili vasakpoolses (lääne-) osas. Oosi koostiseks on tõenäoliselt kruus. Oosist ida pool näeme kihilisi setteid, mis on ilmselt viirsavi ning edasi ida suunas liikudes lasub sellel kaasaegne muda.

04_Vagumus_Osmussaarest_p6hjas_prof026

4. Osmussaarest põhja pool asub merepõhjas küünisejälgede laadne vagumus, mille põhja iseloomustab näidatud seismoakustiline profiil. Kihilised üksused on viirsavid ning nende peal lasub kaasaegne muda. Punane joon tähistab proovivõtujaama asukohta.