SedGof projekti raames alustati Soome lahe merepõhja setete uuringutega

15.07.2014. a sõlmisid OÜ Eesti Geoloogiakeskus ja Keskkonnaministeerium lepingu Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 a programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” raames rahastatava projekti “Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel” läbiviimiseks. Projekti partneriteks on Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut ja Norra Geoloogiateenistus. Projekti eesmärgiks

Loe edasi →