Sildid: SedGoF

SedGOF vahearuanne

Koostatud on 2014. aasta töid ja tulemusi kokku võttev aruanne, milles esitatakse ettepanekud merepõhja seireks. Varasemaid andmeid ja uusi geofüüsikaliste uuringute tulemusi kasutades on välja selgitatud settimisalad, mis on sobilikud seirealadeks. Ettepanekud on tehtud seirejaamade asukohtade, proovide võtmise metoodika, seiratavate näitajate valiku ja seire sageduse kohta. Seirejaamade asukohad on soovitatud paigutada lahe sügavamatele aladele, kus

Loe edasi →

SedGof projekti raames alustati Soome lahe merepõhja setete uuringutega

15.07.2014. a sõlmisid OÜ Eesti Geoloogiakeskus ja Keskkonnaministeerium lepingu Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 a programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” raames rahastatava projekti “Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel” läbiviimiseks. Projekti partneriteks on Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut ja Norra Geoloogiateenistus. Projekti eesmärgiks

Loe edasi →