SedGOF vahearuanne

Koostatud on 2014. aasta töid ja tulemusi kokku võttev aruanne, milles esitatakse ettepanekud merepõhja seireks. Varasemaid andmeid ja uusi geofüüsikaliste uuringute tulemusi kasutades on välja selgitatud settimisalad, mis on sobilikud seirealadeks. Ettepanekud on tehtud seirejaamade asukohtade, proovide võtmise metoodika, seiratavate näitajate valiku ja seire sageduse kohta. Seirejaamade asukohad on soovitatud paigutada lahe sügavamatele aladele, kus

Loe edasi →