Uudised

Algas SedGoF projekti teine välitööde periood

2015. aasta juunis alustati SedGoF projekti raames teise välitööde perioodiga. Soome lahe põhjasetete uuringud tehti Tallinna lahest läänepool uurimislaevalt „Salme“. Seekord osales meretöödel lisaks projektiparneritele ka Soome Geoloogiateenistuse esindaja meregeoloog Dr. Henry Vallius, kes on üks proovivõtuseadme Gemax väljatöötjatest. Proovivõtuseadet Gemax kasutatakse ka SedGof projekti raames setteläbilõigete ja proovide võtmiseks. Pikemate setteläbilõigete saamiseks ja sügavamalt

Loe edasi →

SedGOF vahearuanne

Koostatud on 2014. aasta töid ja tulemusi kokku võttev aruanne, milles esitatakse ettepanekud merepõhja seireks. Varasemaid andmeid ja uusi geofüüsikaliste uuringute tulemusi kasutades on välja selgitatud settimisalad, mis on sobilikud seirealadeks. Ettepanekud on tehtud seirejaamade asukohtade, proovide võtmise metoodika, seiratavate näitajate valiku ja seire sageduse kohta. Seirejaamade asukohad on soovitatud paigutada lahe sügavamatele aladele, kus

Loe edasi →

Projekti hetkeseis ja tulemused

Projekti raames tehti Soome lahel kaks mereekspeditsiooni uurimislaevaga „Salme”. Esimene ekspeditsioon toimus juulikuus Talinna lahest lääne pool ja teine septembris sellest ida pool. Edasi loe tulemuste kohta: http://sedgof.egk.ee/tulemused/

Loe edasi →

SedGof projekti raames alustati Soome lahe merepõhja setete uuringutega

15.07.2014. a sõlmisid OÜ Eesti Geoloogiakeskus ja Keskkonnaministeerium lepingu Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 a programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” raames rahastatava projekti “Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel” läbiviimiseks. Projekti partneriteks on Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut ja Norra Geoloogiateenistus. Projekti eesmärgiks

Loe edasi →