Kaardid

Väljavõtteid töös olevatest Soome lahe merepõhja geoloogilistest kaartidest (mõõtkavas 1:200 000)

AP_baty_polyline

Soome lahe aluspõhja geoloogiline kaart

 Soome lahe aluspõhja geoloogiline kaart.pdf  

Kvaternaar_joonis

Soome lahe kvaternaari setete kaart

 Soome lahe kvaternaari setete kaart.pdf 

Põhjasetted_joonis

Soome lahe põhjasetete kaart

 Soome lahe põhjasetete leviku kaart.pdf 

Geomorfoloogia_joonis

Soome lahe geomorfoloogia kaart

 Soome lahe geomorfoloogia kaart.pdf 
 Soome lahe maavarade kaart